ITC ไอเทลผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง

ITC รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกสำหรับแมวและสุนัขทั้งผลิตภัณฑ์ระดับทั่วไปจนถึงระดับพรีเมียม และมีแบรนด์ของตนเอง โดยจุดประสงค์ของการระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และขยายโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการผลิต

ลงทุนในระบบคลังสินค้าและติดฉลาก ลงทุนในโรงงานใหม่ในบริเวณเดียวกับโรงงานที่จังหวัดสมุทรสาคร ลงทุนในโครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) นวัตกรรม เทคโนโลยี ใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ ชำระคืนเงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยประเมินราคาเหมาะสมสำหรับปี 2566 อยู่ที่ราว 39-42 บาท

สัตว์เลี้ยง

ประเด็นสำคัญในการลงทุน

• ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารและขนมสำหรับแมวและสุนัข : ITC รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกสำหรับแมวและสุนัขทั้งผลิตภัณฑ์ระดับทั่วไปจนถึงระดับพรีเมียม และมีแบรนด์ของตนเองส่งออกไปจำหน่ายใน 45 ประเทศทั่วโลก โดยมี แบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงรายใหญ่ของโลกเป็นลูกค้าที่ใช้บริการมายาวนาน 10-20 ปี ลูกค้าเชิงกลยุทธ์รายสำคัญหลัก ๆ เป็นผู้นำในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงระดับโลก เช่น Smucker, Mars และ Aixia สัดส่วนรายได้แบ่งเป็น รายได้จากอาหารแมว 71.8% อาหารสุนัข 12.3% ขนมสำหรับแมว 8.5% ขนมสุนัข 6.9% ณ 30 มิ.ย. 65 มีจำนวนผลิตภัณฑ์ 4,809 รายการ กำลังผลิตรวม 1.73 แสนตันต่อปีจากโรงงาน 2 แห่งที่จ.สมุทรสาครและจ.สงขลา

• คาดรายได้และกำไรปี 65 – 66 เติบโตเฉลี่ย 27% ต่อปี : ฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัดประเมินรายได้จากการขายปี 2565 เติบโตราว 37% สู่ระดับ 19,962 ล้านบาทและเติบโตต่อเนื่อง 16% เป็น 23,233 ล้านบาทในปี 2566 ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากความนิยมเลี้ยงสัตว์ประเภทแมวและสุนัขเพิ่มขึ้นในสังคมผู้สูงอายุและครอบครัวที่มีลูกน้อยลงทั้งในประเทศไทย สหรัฐ ยุโรปและเอเชีย ขณะที่ ITC มีสินค้าที่ตอบโจทย์ทั้ง OEM และ แบรนด์สินค้าพรีเมียม ทั้งนี้บริษัทมีแผนขยายใหม่ๆไปยังยุโรปและจีนเพิ่มขึ้น ด้วยสมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้นที่ระดับ 26% และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายขายและบริหารต่อยอดขายรวมที่ระดับ 6.3% ลดลงจาก 6.8% ในปี 2564 ที่มีค่าใช้จ่ายครั้งเดียว และ 7% ในปี 2566 ฝ่ายวิจัยประมาณการกำไรปี 2565 และ 2566 เท่ากับ 4,026 ล้านบาท และ 4,446 ล้านบาท ซึ่งเติบโต 48% และ 10% ตามลำดับซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ระหว่างปี 2562 – 2566 เท่ากับ 27% ต่อปี

• ประเมินราคาเหมาะสมสำหรับปี 2566 ราว 39-42 บาท : เราประเมินราคาเหมาะสมด้วยวิธี PER ซึ่งอิง Prospective PER ที่ระดับ 26 – 28 เท่าซึ่งใกล้เคียงกับ PER เฉลี่ยของกลุ่มที่ระดับ 28 เท่า ขณะที่ประเมินอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ระหว่างปี 2562-2565 เท่ากับ 26% ต่อปี เราคาดกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ปี 2565 และ 2566 ราว 1.28 บาทและ 1.45 บาทต่อหุ้น คำนวณเป็นราคาเหมาะสมเท่ากับ 39 – 42 บาทสำหรับปี 2566

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ

1. เป็นธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานสูง
2. ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ และความตึงเครียดทางการเมืองในภูมิภาค
3. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
4. ต้องพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
5. การแข่งขันในอุตสาหกรรม